blurthelinebetweenselfandothers:

Cool Spot… Byd o hwyl, oriel heb do, / Man cŵl imi encilio by bara-koukoug on Flickr.

Yn anffodus mae’r wal graffiti Ystym Taf dan fygythiad dwi’n meddwl oherwydd bydd tai newydd ar safle yr hen ffatrioedd. Os yw’r wal o elw i bobl dylai ymdrech i sicrhau ei bod yn dal fel rhan o’r datblygiadau tai.

Diweddariad: Ymddengys y bydd y wal graffiti yn dal. Mae manylion y cais cynllunio yma.

Update: It appears that the graffiti wall will be remaining. Details of the planning application can be found here

Advertisements

Leave a comment

January 30, 2013 · 11:40 am

Leave a Reply / Gadewch ymateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s