Tag Archives: Llandaff North

My first effort at a Storify, a wonderful web 2.0 platform that democratizes citizens’ ability to make, broadcast and interpret news. I’d welcome your feedback

Tanau #YstumTaf / #LlandaffNorth Fires

Advertisements

Leave a comment

May 29, 2013 · 2:01 pm

graffdonuts:

Ceres by Walt Jabsco on Flickr.

Leave a comment

January 30, 2013 · 11:45 am

blurthelinebetweenselfandothers:

Cool Spot… Byd o hwyl, oriel heb do, / Man cŵl imi encilio by bara-koukoug on Flickr.

Yn anffodus mae’r wal graffiti Ystym Taf dan fygythiad dwi’n meddwl oherwydd bydd tai newydd ar safle yr hen ffatrioedd. Os yw’r wal o elw i bobl dylai ymdrech i sicrhau ei bod yn dal fel rhan o’r datblygiadau tai.

Diweddariad: Ymddengys y bydd y wal graffiti yn dal. Mae manylion y cais cynllunio yma.

Update: It appears that the graffiti wall will be remaining. Details of the planning application can be found here

Leave a comment

January 30, 2013 · 11:40 am